جزئیات انتقال سهام عدالت متوفیان به بازماندگان

خبرگزاری مهر , 12 بهمن 1401 ساعت 22:04

کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: سازمان ثبت احوال کشور این خدمت را ارائه می‌دهد و اطلاعات متوفیان را به صورت برخط در اختیار دارد.


به گزارش ایران خبر،

دریافت 14 MB


کد مطلب: 181998

آدرس مطلب: https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/181998/جزئیات-انتقال-سهام-عدالت-متوفیان-بازماندگان

ایران خبر
  https://www.irankhabar.ir