پایگاه خبری ایران خبر 31 مرداد 1401 ساعت 11:57 https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/178935/خبر-خوش-وزیر-کشور-منتظران-کارت-ملی -------------------------------------------------- عنوان : خبر خوش وزیر کشور برای منتظران کارت ملی! -------------------------------------------------- وزیر کشور گفت: در آغاز دولت سیزدهم حدود ۱۰ میلیون نفر کارت ملی خود را دریافت نکرده بودند که با تامین اعتبار در این دولت ۵ میلیون کارت ملی صادر شد و ما بقی هم تا دو ماه آینده صادر می‌شود. متن : به گزارش ایران خبر، دریافت 6 MB