پایگاه خبری ایران خبر 2 آذر 1400 ساعت 13:56 https://www.irankhabar.ir/fa/doc/gallery/169044/2/تصاویر-فاز-یک-دو-مطالعات-بالینی-۱۲-۱۸-سال-واکسن-برکت -------------------------------------------------- مریم کامیاب عنوان : تصاویر / فاز یک و دو مطالعات بالینی ۱۲ تا ۱۸ سال واکسن برکت -------------------------------------------------- فاز یک و دو مطالعات بالینی ۱۲ تا ۱۸ سال واکسن برکت صبح سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ با حضور داوطلبان در هتل ارم تهران برگزار شد. متن :