پایگاه خبری ایران خبر 4 خرداد 1402 ساعت 0:14 https://www.irankhabar.ir/fa/doc/gallery/184236/2/تصاویر-بازار-قدیم-خرمشهر -------------------------------------------------- سید خلیل موسوی عنوان : تصاویر / بازار قدیم خرمشهر -------------------------------------------------- بازار صفا از بازارهای سنتی و کهن است که بخشی از خاطرات مبارزه مردم خرمشهر با تجزیه طلب‌ها را به خاطر دارد. به بهانه سوم خرداد (آزادسازی خرمشهر) قدمی در این بازار قدیمی زدیم، بازار رنگ و بوی سنتی خود را حفظ کرده و کسبه اعتقاد دارند تغییر آن‌چنانی در این بازار حاصل نشده است. متن :