پایگاه خبری ایران خبر 16 ارديبهشت 1401 ساعت 12:23 https://www.irankhabar.ir/fa/doc/gallery/176822/2/تصاویر-برداشت-گل-محمدی-گلاب-گیری-دودانگه -------------------------------------------------- حوا احمدی عنوان : تصاویر / برداشت گل محمدی و گلاب گیری در دودانگه -------------------------------------------------- کشت گل محمدی که به عنوان یک گیاه دارویی در دودانگه ساری رواج دارد. برداشت آن آغاز شده است. متن :