پایگاه خبری ایران خبر 23 بهمن 1396 ساعت 19:54 https://www.irankhabar.ir/fa/doc/video/106272/فیلم-اختراع-دمپایی-هوشمند-توسط-ژاپنی -------------------------------------------------- عنوان : فیلم/ اختراع دمپایی هوشمند توسط ژاپنی ها -------------------------------------------------- شرکت نیسان دمپایی هایی طراحی کرده است که می توانند به صورت خودکار به گوشه اتاق بروند و با قرارگیری در وسط اتاق مزاحم افراد نباشند. متن :