کد مطلب: 166390
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۲۷
 
خشک شدن تنگه قاسمی در شهرستان ایذه - خوزستان
خشک شدن تنگه قاسمی در شهرستان ایذه - خوزستان
خشک شدن تنگه قاسمی در شهرستان ایذه - خوزستان
خشک شدن تنگه قاسمی در شهرستان ایذه - خوزستان
خشک شدن تنگه قاسمی در شهرستان ایذه - خوزستان
خشک شدن تنگه قاسمی در شهرستان ایذه - خوزستان
خشک شدن تنگه قاسمی در شهرستان ایذه - خوزستان
خشک شدن تنگه قاسمی در شهرستان ایذه - خوزستان
خشک شدن تنگه قاسمی در شهرستان ایذه - خوزستان
خشک شدن تنگه قاسمی در شهرستان ایذه - خوزستان
خشک شدن تنگه قاسمی در شهرستان ایذه - خوزستان
خشک شدن تنگه قاسمی در شهرستان ایذه - خوزستان
خشک شدن تنگه قاسمی در شهرستان ایذه - خوزستان
خشک شدن تنگه قاسمی در شهرستان ایذه - خوزستان
خشک شدن تنگه قاسمی در شهرستان ایذه - خوزستان
خشک شدن تنگه قاسمی در شهرستان ایذه - خوزستان
خشک شدن تنگه قاسمی در شهرستان ایذه - خوزستان
خشک شدن تنگه قاسمی در شهرستان ایذه - خوزستان
خشک شدن تنگه قاسمی در شهرستان ایذه - خوزستان
تصویر سمت راست زمان پر آب بودن تنگه قاسمی (منبع اینترنت) و تصویر سمت چپ وضعیت کنونی را نشان می‌دهد.
منبع : خبرگزاری ايسنا