کد مطلب: 167324
 
تاریخ انتشار : شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۰
دومین روز از پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با ۱۹ اجرای عمومی در مناطق مختلف این شهر دنبال شد.
 
اجراهای عمومی روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
اجراهای عمومی روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
اجراهای عمومی روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
اجراهای عمومی روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
اجراهای عمومی روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
اجراهای عمومی روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
اجراهای عمومی روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
اجراهای عمومی روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
اجراهای عمومی روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
اجراهای عمومی روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
اجراهای عمومی روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
اجراهای عمومی روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
اجراهای عمومی روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
اجراهای عمومی روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
اجراهای عمومی روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
اجراهای عمومی روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
اجراهای عمومی روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
اجراهای عمومی روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
اجراهای عمومی روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
اجراهای عمومی روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
منبع : خبرگزاری مهر