کد مطلب: 167661
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۲۸
پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با معرفی نفرات و گروه های برتر به کار خود پایان داد.
 
اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان
اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان
اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان
اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان
اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان
اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان
اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان
اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان
اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان
اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان
اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان
اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان
اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان
منبع : خبرگزاری مهر