کد مطلب: 169521
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۷
احمد وحیدی وزیر کشور پیش از ظهر امروز دوشنبه با سفر به استان ایلام در جلسه تودیع و معارفه استاندار ایلام شرکت کرد.
 
سفر وزیر کشور به ایلام
سفر وزیر کشور به ایلام
سفر وزیر کشور به ایلام
سفر وزیر کشور به ایلام
سفر وزیر کشور به ایلام
سفر وزیر کشور به ایلام
سفر وزیر کشور به ایلام
سفر وزیر کشور به ایلام
سفر وزیر کشور به ایلام
سفر وزیر کشور به ایلام
سفر وزیر کشور به ایلام
سفر وزیر کشور به ایلام
سفر وزیر کشور به ایلام
سفر وزیر کشور به ایلام
سفر وزیر کشور به ایلام
سفر وزیر کشور به ایلام
سفر وزیر کشور به ایلام
سفر وزیر کشور به ایلام
سفر وزیر کشور به ایلام
سفر وزیر کشور به ایلام
سفر وزیر کشور به ایلام
سفر وزیر کشور به ایلام
سفر وزیر کشور به ایلام
سفر وزیر کشور به ایلام
منبع : خبرگزاری مهر