کد مطلب: 169548
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۳۷
همزمان با اولین سالگرد شهادت شهید هسته‌ای محسن فخری‌زاده، کتاب فلسفه اسلامی و فیزیک، درباره شرح عقاید و منش علمی این شهید بزرگوار، در دانشگاه آزاد اسلامی با حضور محمد مهدی
 
مراسم بزرگداشت علمی شهید هسته ای محسن فخری زاده و رونمایی از کتاب" فلسفه اسلامی و فیزیک" عصر امروز در سالن دکتر حبیبی کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار می شود
در ابتدای مراسم بزرگداشت شهید هسته ای فخری زاده، مدعوین در حال ادای احترام به سرود جمهوری اسلامی ایران هستند
محمد مهدی تهرانچی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم بزرگداشت علمی شهید هسته ای محسن فخری زاده و رونمایی از کتاب" فلسفه اسلامی و فیزیک" حضور دارد
مراسم بزرگداشت علمی شهید هسته ای محسن فخری زاده و رونمایی از کتاب" فلسفه اسلامی و فیزیک" عصر امروز در سالن دکتر حبیبی کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار می شود
مهدی فخری زاده، فرزند شهید هسته ای فخری زاده در حال گفتگو با محمد مهدی تهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی است
تعدادی از همکاران و دوستان شهید هسته ای فخری زاده، درمراسم بزرگداشت علمی شهید هسته ای محسن فخری زاده و رونمایی از کتاب" فلسفه اسلامی و فیزیک" سخنرانی می کنند
تعدادی از همکاران و دوستان شهید هسته ای فخری زاده، درمراسم بزرگداشت علمی شهید هسته ای محسن فخری زاده و رونمایی از کتاب" فلسفه اسلامی و فیزیک" سخنرانی می کنند
مهدی فخری زاده، فرزند شهید هسته ای فخری زاده در حال گفتگو با محمد مهدی تهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی است
مراسم بزرگداشت علمی شهید هسته ای محسن فخری زاده و رونمایی از کتاب" فلسفه اسلامی و فیزیک" عصر امروز در سالن دکتر حبیبی کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار می شود
حجت الاسلام خسروپناه، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد در مراسم بزرگداشت علمی شهید هسته ای محسن فخری زاده و رونمایی از کتاب" فلسفه اسلامی و فیزیک" سخنرانی می کند
مراسم بزرگداشت علمی شهید هسته ای محسن فخری زاده و رونمایی از کتاب" فلسفه اسلامی و فیزیک"
محمد مهدی تهرانچی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم بزرگداشت علمی شهید هسته ای محسن فخری زاده و رونمایی از کتاب" فلسفه اسلامی و فیزیک" سخنرانی می کند
مراسم بزرگداشت علمی شهید هسته ای محسن فخری زاده و رونمایی از کتاب" فلسفه اسلامی و فیزیک" عصر امروز در سالن دکتر حبیبی کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار می شود
همسر شهید فخری زاده در مراسم بزرگداشت علمی شهید هسته ای محسن فخری زاده و رونمایی از کتاب" فلسفه اسلامی و فیزیک" حضور دارد
محمد مهدی تهرانچی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم بزرگداشت علمی شهید هسته ای محسن فخری زاده و رونمایی از کتاب" فلسفه اسلامی و فیزیک" سخنرانی می کند
مراسم بزرگداشت علمی شهید هسته ای محسن فخری زاده و رونمایی از کتاب" فلسفه اسلامی و فیزیک" عصر امروز در سالن دکتر حبیبی کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار می شود
محمد مهدی تهرانچی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم بزرگداشت علمی شهید هسته ای محسن فخری زاده و رونمایی از کتاب" فلسفه اسلامی و فیزیک" سخنرانی می کند
مراسم رونمایی از کتاب" فلسفه اسلامی و فیزیک" عصر امروز در سالن دکتر حبیبی کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد
محمد مهدی تهرانچی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی، بعد از مراسم رونمایی از کتاب" فلسفه اسلامی و فیزیک" این کتاب را به همسر شهید فخری زاده تقدیم می کند
لوح تقدیری از طرف دانشگاه آزاد اسلامی به خانواده شهید هسته ای فخری زاده در مراسم بزرگداشت علمی شهید هسته ای محسن فخری زاده و رونمایی از کتاب" فلسفه اسلامی و فیزیک" اهدا می شود
لوح تقدیری از طرف دانشگاه آزاد اسلامی به خانواده شهید هسته ای فخری زاده در مراسم بزرگداشت علمی شهید هسته ای محسن فخری زاده و رونمایی از کتاب" فلسفه اسلامی و فیزیک" اهدا می شود
تابلو فرش نفیسی از طرف دانشگاه آزاد اسلامی به خانواده شهید هسته ای فخری زاده در مراسم بزرگداشت علمی شهید هسته ای محسن فخری زاده و رونمایی از کتاب" فلسفه اسلامی و فیزیک" اهدا شد
مراسم بزرگداشت علمی شهید هسته ای محسن فخری زاده و رونمایی از کتاب" فلسفه اسلامی و فیزیک" عصر امروز در سالن دکتر حبیبی کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار می شود
کتاب" فلسفه اسلامی و فیزیک"تالیف مهدی عاشوری استاد دانشگاه آزاد و توسط انتشارات این دانشگاه در ۵۲۷ صفحه شامل جلسات انجمن حکمت و فلسفه که با حضور این شهید بزرگوار در گذشته برگزار شده بود، گردآوری و تدوین شده است
منبع : خبرگزاری مهر