کد مطلب: 169579
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۵
جای زخم کلنگ‌زنی‌های مسئولان در استان لرستان طی دولت‌های مختلف همچنان مردم را آزار می‌دهد تا پروژه‌های نیمه‌تمام در این استان از مطالبه‌ای اقتصادی به چالشی اجتماعی تبدیل شود.
 
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
جای زخم کلنگ‌ها منتظر مرهم دولت!
منبع : خبرگزاری مهر