کد مطلب: 172503
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۸
آئین تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران پیش از ظهر چهارشنبه با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ساری برگزار شد.
 
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران
منبع : خبرگزاری مهر