کد مطلب: 172531
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۲۳
مراسم بزرگداشت شهید مصطفی احمدی روشن عصر امروز چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ در سالن
 
مجید خوانساری رئیس سابق هسته ای نطنز در مراسم بزرگداشت شهید احمدی روشن سخنرانی می کند
مراسم بزرگداشت شهید احمدی روشن عصر امروز در سالن جابر دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف با حضور خانواده شهید و جمعی از اساتید و دانشجویان این دانشگاه برگزار شد
پدر شهید احمدی روشن و جناب آب نیکی از همکاران شهید احمدی روشن در مراسم بزرگداشت شهید احمدی روشن حضور دارند
مادر شهید احمدی روشن در مراسم بزرگداشت شهید احمدی روشن حضور دارد
رضا روستاآزاد ریاست سابق دانشگاه شریف و استاد راهنمای دوران دانشجویی شهید برای سخنرانی در مراسم بزرگداشت شهید احمدی روشن دعوت می شود
رضا روستاآزاد ریاست سابق دانشگاه شریف و استاد راهنمای دوران دانشجویی شهید برای سخنرانی در مراسم بزرگداشت شهید احمدی روشن سخنرانی می کند
مراسم بزرگداشت شهید احمدی روشن عصر امروز در سالن جابر دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف با حضور خانواده شهید و جمعی از اساتید و دانشجویان این دانشگاه برگزار شد
رضا روستاآزاد ریاست سابق دانشگاه شریف و استاد راهنمای دوران دانشجویی شهید در مراسم بزرگداشت شهید احمدی روشن سخنرانی می کند
گیتی معینی بازیگر در مراسم بزرگداشت شهید احمدی روشن حضور دارد
رضا روستاآزاد ریاست سابق دانشگاه شریف و استاد راهنمای دوران دانشجویی شهید برای سخنرانی در مراسم بزرگداشت شهید احمدی روشن سخنرانی می کند
مراسم بزرگداشت مراسم بزرگداشت شهید احمدی روشن عصر امروز در سالن جابر دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف با حضور خانواده شهید و جمعی از اساتید و دانشجویان این دانشگاه برگزار شد
رضا روستاآزاد ریاست وقت دانشگاه شریف و استاد راهنمای دوران دانشجویی شهید برای سخنرانی در مراسم بزرگداشت شهید احمدی روشن سخنرانی می کند
مراسم بزرگداشت شهید احمدی روشن عصر امروز در سالن جابر دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف با حضور خانواده شهید و جمعی از اساتید و دانشجویان این دانشگاه برگزار شد
رضا روستاآزاد ریاست وقت دانشگاه شریف و استاد راهنمای دوران دانشجویی شهید برای سخنرانی در مراسم بزرگداشت شهید احمدی روشن سخنرانی می کند
پدر شهید احمدی روشن برای سخنرانی در مراسم بزرگداشت شهید احمدی روشن دعوت می شود
مراسم بزرگداشت شهید احمدی روشن عصر امروز در سالن جابر دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف با حضور خانواده شهید و جمعی از اساتید و دانشجویان این دانشگاه برگزار شد
پدر شهید احمدی روشن در مراسم بزرگداشت شهید احمدی روشن سخنرانی می کند
پدر شهید احمدی روشن در مراسم بزرگداشت شهید احمدی روشن سخنرانی می کند
پدر شهید احمدی روشن در مراسم بزرگداشت شهید احمدی روشن حضور دارد
در مراسم بزرگداشت شهید احمدی روشن از پدر شهید احمدی روشن تقدیر می شود
مادر شهید احمدی روشن در مراسم بزرگداشت شهید احمدی روشن سخنرانی می کند
در مراسم بزرگداشت شهید احمدی روشن مادر شهید از یکی از دوستان شهید احمدی روشن تقدیر می شود
منبع : خبرگزاری مهر