کد مطلب: 173164
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۵۵
پس از دو سال وقفه به دلیل شیوع کرونا و عدم برگزاری کنسرت در بندرعباس، محسن ابراهیم زاده از خوانندگان پاپ، شب گذشته در دو سانس در سالن ورزشی کارگران این شهر در میان هوادارانش به روی صحنه رفت.
 
کنسرت محسن ابراهیم زاده در بندرعباس
کنسرت محسن ابراهیم زاده در بندرعباس
کنسرت محسن ابراهیم زاده در بندرعباس
کنسرت محسن ابراهیم زاده در بندرعباس
کنسرت محسن ابراهیم زاده در بندرعباس
کنسرت محسن ابراهیم زاده در بندرعباس
کنسرت محسن ابراهیم زاده در بندرعباس
کنسرت محسن ابراهیم زاده در بندرعباس
کنسرت محسن ابراهیم زاده در بندرعباس
کنسرت محسن ابراهیم زاده در بندرعباس
کنسرت محسن ابراهیم زاده در بندرعباس
کنسرت محسن ابراهیم زاده در بندرعباس
کنسرت محسن ابراهیم زاده در بندرعباس
کنسرت محسن ابراهیم زاده در بندرعباس
کنسرت محسن ابراهیم زاده در بندرعباس
منبع : خبرگزاری ايسنا