کد مطلب: 173245
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۰۷:۵۹
اولین دوره مسابقات هنرهای حرکتی عصر امروز پنجشنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ در مجموعه آدرنالین پارک تهران برگزار شد. این مسابقه بین ۳۰ نفر شرکت کننده رشته هنرهای حرکتی برگزار شد.
 
یکی از شرکت کنندگان در مسابقات هنرهای حرکتی در حال اجرا در اولین دوره مسابقات هنرهای حرکتی است
اولین دوره مسابقات هنرهای حرکتی عصر امروز در مجموعه آدرنالین پارک برگزار شد
یکی از شرکت کنندگان در مسابقات هنرهای حرکتی در حال اجرا در اولین دوره مسابقات هنرهای حرکتی است
یکی از شرکت کنندگان در مسابقات هنرهای حرکتی در حال اجرا در اولین دوره مسابقات هنرهای حرکتی است
مرد جوانی در حال اجرای هنر حرکتی خود در اولین دوره مسابقات هنرهای حرکتی می باشد
مرد جوانی در حال اجرای هنر حرکتی خود در اولین دوره مسابقات هنرهای حرکتی می باشد
تماشاچیان جوان در حال تماشای نمایش های هنرهای حرکتی اولین دوره مسابقات هنرهای حرکتی حضور دارند
مرد جوانی در حال اجرای هنر حرکتی خود در اولین دوره مسابقات هنرهای حرکتی می باشد
مرد جوانی در حال اجرای هنر حرکتی خود در اولین دوره مسابقات هنرهای حرکتی می باشد
مرد جوانی در حال اجرای هنر حرکتی خود در اولین دوره مسابقات هنرهای حرکتی می باشد
جوانان در حال اجرای هنر حرکتی خود در اولین دوره مسابقات هنرهای حرکتی می باشند
مرد جوانی در حال اجرای هنر حرکتی خود در اولین دوره مسابقات هنرهای حرکتی می باشد
جوانان در حال اجرای هنر حرکتی خود در اولین دوره مسابقات هنرهای حرکتی می باشند
جوانی در حال پرش آزاد از ارتفاع در اولین دوره مسابقات هنرهای حرکتی می باشد
اولین دوره مسابقات هنرهای حرکتی عصر امروز در مجموعه آدرنالین پارک برگزار شد
اولین دوره مسابقات مرد جوانی در حال اجرای هنر حرکتی خود در اولین دوره مسابقات هنرهای حرکتی می باشدهنرهای حرکتی
منبع : خبرگزاری مهر