کد مطلب: 173448
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۱۵
آئین اتصال هزار روستا به شبکه ارتباطات پایدار و پر سرعت صبح روز یکشنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و در سالن اجتماعات عمارت کلاه فرنگی این وزارت خانه برگزار شد.
 
آئین اتصال هزار روستا به شبکه ارتباطات پایدار و پر سرعت با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالن اجتماعات این وزارت خانه برگزار شد
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آئین اتصال هزار روستا به شبکه ارتباطات پایدار و پر سرعت در حال سخنرانی است
آئین اتصال هزار روستا به شبکه ارتباطات پایدار و پر سرعت با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالن اجتماعات این وزارت خانه برگزار شد
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آئین اتصال هزار روستا به شبکه ارتباطات پایدار و پر سرعت در حال سخنرانی است
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آئین اتصال هزار روستا به شبکه ارتباطات پایدار و پر سرعت در حال سخنرانی است
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آئین اتصال هزار روستا به شبکه ارتباطات پایدار و پر سرعت در حال سخنرانی است
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آئین اتصال هزار روستا به شبکه ارتباطات پایدار و پر سرعت در حال سخنرانی است
آئین اتصال هزار روستا به شبکه ارتباطات پایدار و پر سرعت با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالن اجتماعات این وزارت خانه برگزار شد
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آئین اتصال هزار روستا به شبکه ارتباطات پایدار و پر سرعت در حال سخنرانی است
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آئین اتصال هزار روستا به شبکه ارتباطات پایدار و پر سرعت حضور دارد
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آئین اتصال هزار روستا به شبکه ارتباطات پایدار و پر سرعت حضور دارد
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان آئین اتصال هزار روستا به شبکه ارتباطات پایدار و پر سرعت به سوال خبرنگاران حاضر در برنامه پاسخ می دهد
منبع : خبرگزاری مهر