کد مطلب: 173777
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۱۷
مراسم افتتاحیه نشست ملی کوثر هدایت صبح امروز چهارشنبه در تالار قدس کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی برگزار شد
 
افتتاحیه نشست ملی کوثر هدایت در مشهد
افتتاحیه نشست ملی کوثر هدایت در مشهد
افتتاحیه نشست ملی کوثر هدایت در مشهد
افتتاحیه نشست ملی کوثر هدایت در مشهد
افتتاحیه نشست ملی کوثر هدایت در مشهد
افتتاحیه نشست ملی کوثر هدایت در مشهد
افتتاحیه نشست ملی کوثر هدایت در مشهد
افتتاحیه نشست ملی کوثر هدایت در مشهد
افتتاحیه نشست ملی کوثر هدایت در مشهد
افتتاحیه نشست ملی کوثر هدایت در مشهد
افتتاحیه نشست ملی کوثر هدایت در مشهد
افتتاحیه نشست ملی کوثر هدایت در مشهد
افتتاحیه نشست ملی کوثر هدایت در مشهد
افتتاحیه نشست ملی کوثر هدایت در مشهد
افتتاحیه نشست ملی کوثر هدایت در مشهد
افتتاحیه نشست ملی کوثر هدایت در مشهد
افتتاحیه نشست ملی کوثر هدایت در مشهد
افتتاحیه نشست ملی کوثر هدایت در مشهد
افتتاحیه نشست ملی کوثر هدایت در مشهد
افتتاحیه نشست ملی کوثر هدایت در مشهد
افتتاحیه نشست ملی کوثر هدایت در مشهد
افتتاحیه نشست ملی کوثر هدایت در مشهد
منبع : خبرگزاری مهر