کد مطلب: 176367
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۵۶
کشاورزان برنج کار مازندرانی همه ساله در نیمه دوم فروردین با باز کردن دریچه‌های آب توسط میرآب، زمین‌های کشاورزی خود را به طور کامل آب بندی می‌کنند.
 
خزانه گیری برنج در مازندران
خزانه گیری برنج در مازندران
خزانه گیری برنج در مازندران
خزانه گیری برنج در مازندران
خزانه گیری برنج در مازندران
خزانه گیری برنج در مازندران
خزانه گیری برنج در مازندران
خزانه گیری برنج در مازندران
خزانه گیری برنج در مازندران
خزانه گیری برنج در مازندران
خزانه گیری برنج در مازندران
خزانه گیری برنج در مازندران
خزانه گیری برنج در مازندران
خزانه گیری برنج در مازندران
خزانه گیری برنج در مازندران
خزانه گیری برنج در مازندران
خزانه گیری برنج در مازندران
خزانه گیری برنج در مازندران
خزانه گیری برنج در مازندران
خزانه گیری برنج در مازندران
منبع : خبرگزاری مهر