کد مطلب: 176804
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۰۸
نماز عید سعید فطر اهل سنت، صبح سه شنبه ۱۳ اردیبهشت، در جزیره کیش برگزار شد.
 
اقامه نماز عید فطر اهل سنت در کیش
اقامه نماز عید فطر اهل سنت در کیش
اقامه نماز عید فطر اهل سنت در کیش
اقامه نماز عید فطر اهل سنت در کیش
اقامه نماز عید فطر اهل سنت در کیش
اقامه نماز عید فطر اهل سنت در کیش
اقامه نماز عید فطر اهل سنت در کیش
اقامه نماز عید فطر اهل سنت در کیش
اقامه نماز عید فطر اهل سنت در کیش
اقامه نماز عید فطر اهل سنت در کیش
اقامه نماز عید فطر اهل سنت در کیش
اقامه نماز عید فطر اهل سنت در کیش
اقامه نماز عید فطر اهل سنت در کیش
اقامه نماز عید فطر اهل سنت در کیش
اقامه نماز عید فطر اهل سنت در کیش
اقامه نماز عید فطر اهل سنت در کیش
اقامه نماز عید فطر اهل سنت در کیش
اقامه نماز عید فطر اهل سنت در کیش
اقامه نماز عید فطر اهل سنت در کیش
اقامه نماز عید فطر اهل سنت در کیش
اقامه نماز عید فطر اهل سنت در کیش
اقامه نماز عید فطر اهل سنت در کیش
منبع : خبرگزاری مهر