کد مطلب: 176826
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۸
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری ولفگانگ
 
ولفگانگ ونگنروت در اجرای ارکستر سمفونیک تهران ارکستر را رهبری می کند
ولفگانگ ونگنروت در اجرای ارکستر سمفونیک تهران ارکستر را رهبری می کند
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری دز تالار وحدت به اجرا درآمد
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری دز تالار وحدت به اجرا درآمد
ولفگانگ ونگنروت در اجرای ارکستر سمفونیک تهران ارکستر را رهبری می کند
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری دز تالار وحدت به اجرا درآمد
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری دز تالار وحدت به اجرا درآمد
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری دز تالار وحدت به اجرا درآمد
ولفگانگ ونگنروت در اجرای ارکستر سمفونیک تهران ارکستر را رهبری می کند
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری دز تالار وحدت به اجرا درآمد
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری دز تالار وحدت به اجرا درآمد
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری دز تالار وحدت به اجرا درآمد
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری دز تالار وحدت به اجرا درآمد
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری دز تالار وحدت به اجرا درآمد
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری دز تالار وحدت به اجرا درآمد
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری دز تالار وحدت به اجرا درآمد
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری دز تالار وحدت به اجرا درآمد
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری دز تالار وحدت به اجرا درآمد
منبع : خبرگزاری مهر