کد مطلب: 176904
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۴۷
دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و پدیده مشهد در هفته بیست ششم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال استقلال تهران به پایان رسید.
 
اعضای کادر فنی تیم فوتبال استقلال تهران در حال ادای احترام به تلاوت آیاتی از قران مجید پیش از دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد هستند
فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران و داوود سید عباسی سرمربی تیم فوتبال پدیده مشهد در حال گرفتن عکس یادگاری پیش از دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد هستند
دو تیم فوتبال استقلال تهران و پدیده مشهد در حال انجام تشریفات پیش از دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد هستند
بازیکنان تیم فوتبال پدیده مشهد در حال گرفتن عکس یادگاری پیش از دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد هستند
بازیکنان تیم فوتبال استقلال تهران در حال گرفتن عکس یادگاری پیش از دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد هستند
فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در حال راهنمایی بازیکنان تیم خود در دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد است
فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در حال اعتراض به بازیکنان تیم خود در دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد است
دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و پدیده مشهد در هفته بیست ششم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال استقلال تهران به پایان رسید
کوین یامگا بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از مدافع تیم فوتبال پدیده نشهد در دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد است
جعفر سلمانی بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از مدافع تیم فوتبال پدیده مشهد در دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد است
ارسلان مطهری مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از یوسف بهزادی دروازبان تیم فوتبال پدیده نشهد در دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد است
فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد حضور دارد
مهدی مهدی پور هافک تیم فوتبال استقلال تهران در حال تصاحب توپ از بازیکن تیم فوتبال پدیده مشهد استدیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد
ارسلان مطهری بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از مدافع تیم فوتبال پدیده مشهد در دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد است
رودی ژستد مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از مدافع تیم فوتبال پدیده مشهد استدیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد
دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و پدیده مشهد در هفته بیست ششم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال استقلال تهران به پایان رسید
ارسلان مطهری مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از یوسف بهزادی دروازبان تیم فوتبال پدیده نشهد در دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد است
ارسلان مطهری بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از مدافع تیم فوتبال پدیده مشهد در دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد است
ارسلان مطهری بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از مدافع تیم فوتبال پدیده مشهد در دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد است
کوین یامگا بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از مدافع تیم فوتبال پدیده نشهد در دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد است
کوین یامگا بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از مدافع تیم فوتبال پدیده نشهد در دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد است
ارسلان مطهری بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از مدافع تیم فوتبال پدیده مشهد در دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد است
کوین یامگا بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از مدافع تیم فوتبال پدیده نشهد در دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد است
امیر حسین نعمتی بازیکن تیم فوتبال پدیده مشهد در حال اعتراض به حسن اکرمی داور دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد است
داوود سید عباسیسرمربی تیم فوتبال پدیده مشهد در حال راهنمایی بازیکنان تیم خود در دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد است
صالح حردانی بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از مدافع تیم فوتبال پدیده مشهد در دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد است
مهدی مهدی پور هافک تیم فوتبال استقلال تهران در حال تصاحب توپ از بازیکن تیم فوتبال پدیده مشهد استدیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد
مهدی مهدی پور هافک تیم فوتبال استقلال تهران در حال تصاحب توپ از بازیکن تیم فوتبال پدیده مشهد استدیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد
مهدی مهدی پور و محمد زبیر نیک نفس بازیکنان تیم فوتبال استقلال تهران در حال اعتراض به حسین اکرمی داور مسابقه به خاطر تلف کردن وقت مسابقه توسز یوسف بهزادی دروازبان تیم فوتبال پدیده مشهد در دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد هستند
آرمان رمضانی مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران در حال شادی پس از به ثمر رساندن گل برتری تیم خود در مقابل تیم فوتبال پدیده مشهد در دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد است
آرمان رمضانی مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران در حال شادی پس از به ثمر رساندن گل برتری تیم خود در مقابل تیم فوتبال پدیده مشهد در دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد است
آرمان رمضانی مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران در حال شادی پس از به ثمر رساندن گل برتری تیم خود در مقابل تیم فوتبال پدیده مشهد در دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد است
کوین یامگا بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در حال عبور توپ از مدافع تیم فوتبال پدیده نشهد در دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد است
بازیکنان تیم فوتبال استقلال تهران پس از اتمام مسابقه و برتری یک برصفر مقابل تیم فوتبال پدیدخ مشهد در حال شادی هستند
دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و پدیده مشهد در هفته بیست ششم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال استقلال تهران به پایان رسید
بازیکنان تیم فوتبال استقلال تهران پس از اتمام مسابقه و برتری یک برصفر مقابل تیم فوتبال پدیدخ مشهد در حال شادی هستند
بازیکنان تیم فوتبال استقلال تهران پس از اتمام مسابقه و برتری یک برصفر مقابل تیم فوتبال پدیدخ مشهد در حال شادی هستند
ووریا غفوری در حال شادی با آرمان رمضانی زننده گل برتری تیم فوتبال استقلال تهران در مقابل پدیده مشهد پس از اتمام دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد است
آرمان رمضانی مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران در حال شادی پس از به ثمر رساندن گل برتری تیم خود در مقابل تیم فوتبال پدیده مشهد در دیدار تیم های استقلال تهران و پدیده مشهد است
منبع : خبرگزاری مهر