کد مطلب: 176972
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۴۵
مرحله اول هفدهمین دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم صبح امروز جمعه در دانشگاه علوم قرآنی بجنورد برگزار شد.
 
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم خراسان شمالی
منبع : خبرگزاری مهر