کد مطلب: 177037
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
شانزدهمین دوره جشنواره بزرگ ملی زیبایی اسب اصیل ترکمن، یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در روستای صوفیان شهرستان کلاله برگزار شد.
 
شانزدهمین جشنواره ملی "اسب اصیل ترکمن" در گلستان
شانزدهمین جشنواره ملی "اسب اصیل ترکمن" در گلستان
شانزدهمین جشنواره ملی "اسب اصیل ترکمن" در گلستان
شانزدهمین جشنواره ملی "اسب اصیل ترکمن" در گلستان
شانزدهمین جشنواره ملی "اسب اصیل ترکمن" در گلستان
شانزدهمین جشنواره ملی "اسب اصیل ترکمن" در گلستان
شانزدهمین جشنواره ملی "اسب اصیل ترکمن" در گلستان
شانزدهمین جشنواره ملی "اسب اصیل ترکمن" در گلستان
شانزدهمین جشنواره ملی "اسب اصیل ترکمن" در گلستان
شانزدهمین جشنواره ملی "اسب اصیل ترکمن" در گلستان
شانزدهمین جشنواره ملی "اسب اصیل ترکمن" در گلستان
شانزدهمین جشنواره ملی "اسب اصیل ترکمن" در گلستان
شانزدهمین جشنواره ملی "اسب اصیل ترکمن" در گلستان
منبع : خبرگزاری مهر