کد مطلب: 177290
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۳
سرود «سلام فرمانده» عصر امروز چهارشنبه چهارم خرداد ماه ۱۴۰۱ با حضور پرشور مردم در میدان شهداء شیراز برگزار شد.
 
اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان شهداء شیراز
اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان شهداء شیراز
اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان شهداء شیراز
اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان شهداء شیراز
اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان شهداء شیراز
اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان شهداء شیراز
اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان شهداء شیراز
اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان شهداء شیراز
اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان شهداء شیراز
اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان شهداء شیراز
اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان شهداء شیراز
اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان شهداء شیراز
اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان شهداء شیراز
اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان شهداء شیراز
اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان شهداء شیراز
اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان شهداء شیراز
اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان شهداء شیراز
اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان شهداء شیراز
اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان شهداء شیراز
اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان شهداء شیراز
اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان شهداء شیراز
اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان شهداء شیراز
اجرای سرود «سلام فرمانده» در میدان شهداء شیراز
منبع : خبرگزاری مهر