کد مطلب: 177690
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۷
پیکر مرحوم کریمخانی با حضور گسترده مردم و عاشقان اهل بیت تشییع و به خاک سپرده شد.
 
تشییع مرحوم کریمخانی نرجه
تشییع مرحوم کریمخانی نرجه
تشییع مرحوم کریمخانی نرجه
تشییع مرحوم کریمخانی نرجه
تشییع مرحوم کریمخانی نرجه
تشییع مرحوم کریمخانی نرجه
تشییع مرحوم کریمخانی نرجه
تشییع مرحوم کریمخانی نرجه
تشییع مرحوم کریمخانی نرجه
تشییع مرحوم کریمخانی نرجه
تشییع مرحوم کریمخانی نرجه
تشییع مرحوم کریمخانی نرجه
تشییع مرحوم کریمخانی نرجه
تشییع مرحوم کریمخانی نرجه
تشییع مرحوم کریمخانی نرجه
تشییع مرحوم کریمخانی نرجه
تشییع مرحوم کریمخانی نرجه
تشییع مرحوم کریمخانی نرجه
تشییع مرحوم کریمخانی نرجه
تشییع مرحوم کریمخانی نرجه
تشییع مرحوم کریمخانی نرجه
تشییع پیکر مرحوم محمدعلی کریمخانی
منبع : خبرگزاری مهر