کد مطلب: 177813
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۹ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۱
امروز همزمان با سراسر کشور، داوطلبان کنکور سراسری در رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم انسانی در استان البرز به رقابت پرداختند.
 
کنکور ریاضی فیزیک و علوم انسانی در البرز
کنکور ریاضی فیزیک و علوم انسانی در البرز
کنکور ریاضی فیزیک و علوم انسانی در البرز
کنکور ریاضی فیزیک و علوم انسانی در البرز
کنکور ریاضی فیزیک و علوم انسانی در البرز
کنکور ریاضی فیزیک و علوم انسانی در البرز
کنکور ریاضی فیزیک و علوم انسانی در البرز
کنکور ریاضی فیزیک و علوم انسانی در البرز
کنکور ریاضی فیزیک و علوم انسانی در البرز
کنکور ریاضی فیزیک و علوم انسانی در البرز
کنکور ریاضی فیزیک و علوم انسانی در البرز
کنکور ریاضی فیزیک و علوم انسانی در البرز
کنکور ریاضی فیزیک و علوم انسانی در البرز
کنکور ریاضی فیزیک و علوم انسانی در البرز
کنکور ریاضی فیزیک و علوم انسانی در البرز
کنکور ریاضی فیزیک و علوم انسانی در البرز
کنکور ریاضی فیزیک و علوم انسانی در البرز
کنکور ریاضی فیزیک و علوم انسانی در البرز
کنکور ریاضی فیزیک و علوم انسانی در البرز
کنکور ریاضی فیزیک و علوم انسانی در البرز
منبع : خبرگزاری مهر