کد مطلب: 177830
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ تير ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۲
روستاهای سرخ قلعه، کریم آباد سفلی و علیا و منطقه عشایر نشین تخته میرزا با مسیر رفت و آمد بسیار نامناسب در شهرستان اسفراین می باشد.
 
روستاهای محروم خراسان شمالی
روستاهای محروم خراسان شمالی
روستاهای محروم خراسان شمالی
روستاهای محروم خراسان شمالی
روستاهای محروم خراسان شمالی
روستاهای محروم خراسان شمالی
روستاهای محروم خراسان شمالی
روستاهای محروم خراسان شمالی
روستاهای محروم خراسان شمالی
روستاهای محروم خراسان شمالی
روستاهای محروم خراسان شمالی
روستاهای محروم خراسان شمالی
روستاهای محروم خراسان شمالی
روستاهای محروم خراسان شمالی
روستاهای محروم خراسان شمالی
روستاهای محروم خراسان شمالی
روستاهای محروم خراسان شمالی
روستاهای محروم خراسان شمالی
روستاهای محروم خراسان شمالی
روستاهای محروم خراسان شمالی
منبع : خبرگزاری مهر