کد مطلب: 177898
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۶
جنگل‌های زاگرس با گستردگی در یازده استان کشور ۶ میلیون هکتار مساحت دارد و ۴۰ درصد جنگل‌های ایران را تشکیل می‌دهد و حدود ۷۰ درصد تیپ گونه‌های جنگلی زاگرس شامل درختان بلوط است.
 
جنگل‌های زاگرس کرمانشاه
جنگل‌های زاگرس کرمانشاه
جنگل‌های زاگرس کرمانشاه
جنگل‌های زاگرس کرمانشاه
جنگل‌های زاگرس کرمانشاه
جنگل‌های زاگرس کرمانشاه
جنگل‌های زاگرس کرمانشاه
جنگل‌های زاگرس کرمانشاه
جنگل‌های زاگرس کرمانشاه
جنگل‌های زاگرس کرمانشاه
جنگل‌های زاگرس کرمانشاه
جنگل‌های زاگرس کرمانشاه
منبع : خبرگزاری مهر