کد مطلب: 177935
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۱۲
مردم اغلب مناطق خوزستان این روزها با بحران جدی کم آبی و بی آبی مواجه شده اند و تابستان سختی را می‌گذرانند.
 
بی آبی در خوزستان تنش آبی
بی آبی در خوزستان تنش آبی
بی آبی در خوزستان تنش آبی
بی آبی در خوزستان تنش آبی
بی آبی در خوزستان تنش آبی
بی آبی در خوزستان تنش آبی
بی آبی در خوزستان تنش آبی
بی آبی در خوزستان تنش آبی
بی آبی در خوزستان تنش آبی
بی آبی در خوزستان تنش آبی
بی آبی در خوزستان تنش آبی
بی آبی در خوزستان تنش آبی
بی آبی در خوزستان تنش آبی
بی آبی در خوزستان تنش آبی
بی آبی در خوزستان تنش آبی
بی آبی در خوزستان تنش آبی
بی آبی در خوزستان تنش آبی
بی آبی در خوزستان تنش آبی
منبع : خبرگزاری مهر