کد مطلب: 178388
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۴۶
مراسم تجلیل از پیر غلامان حسینی شامگاه امروز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ با حضور جمعی از مداحان و پیر غلامان حسینی در هیئت محبین ائمه برگزار شد.
 
مراسم تجلیل از پیر غلامان حسینی شامگاه امروز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ با حضور جمعی از مداحان و پیر غلامان حسینی در هیئت محبین ائمه برگزار شد.
حاج غلامرضا سازگار مداح پیشکسوت در مراسم تجلیل از پیر غلامان حسینی حضور دارد
مراسم تجلیل از پیر غلامان حسینی شامگاه امروز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ با حضور جمعی از مداحان و پیر غلامان حسینی در هیئت محبین ائمه برگزار شد.
حجت السلام و المسلمین مهدی خدامی در حال سخنرانی در مراسم تجلیل از پیر غلامان حسینی است
حاج علی انسانی مداح در مراسم تجلیل از پیر غلامان حسینی حضور دارد
مراسم تجلیل از پیر غلامان حسینی شامگاه امروز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ با حضور جمعی از مداحان و پیر غلامان حسینی در هیئت محبین ائمه برگزار شد.
مراسم تجلیل از پیر غلامان حسینی شامگاه امروز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ با حضور جمعی از مداحان و پیر غلامان حسینی در هیئت محبین ائمه برگزار شد.
مراسم تجلیل از پیر غلامان حسینی شامگاه امروز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ با حضور جمعی از مداحان و پیر غلامان حسینی در هیئت محبین ائمه برگزار شد.
مراسم تجلیل از پیر غلامان حسینی شامگاه امروز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ با حضور جمعی از مداحان و پیر غلامان حسینی در هیئت محبین ائمه برگزار شد.
مراسم تجلیل از پیر غلامان حسینی شامگاه امروز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ با حضور جمعی از مداحان و پیر غلامان حسینی در هیئت محبین ائمه برگزار شد.
حاج مهدی سماواتی مداح در مراسم تجلیل از پیر غلامان حسینی حضور دارد
حاج علی انسانی مداح در حال مدیحه سرایی در مراسم تجلیل از پیر غلامان حسینی است
مراسم تجلیل از پیر غلامان حسینی شامگاه امروز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ با حضور جمعی از مداحان و پیر غلامان حسینی در هیئت محبین ائمه برگزار شد.
مراسم تجلیل از پیر غلامان حسینی شامگاه امروز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ با حضور جمعی از مداحان و پیر غلامان حسینی در هیئت محبین ائمه برگزار شد.
مراسم تجلیل از پیر غلامان حسینی شامگاه امروز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ با حضور جمعی از مداحان و پیر غلامان حسینی در هیئت محبین ائمه برگزار شد.
مراسم تجلیل از پیر غلامان حسینی شامگاه امروز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ با حضور جمعی از مداحان و پیر غلامان حسینی در هیئت محبین ائمه برگزار شد.
منبع : خبرگزاری مهر