کد مطلب: 178448
 
تاریخ انتشار : شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
مراسم سنتی «طشت گذاری» در مساجد و هیئت های مذهبی آستارا برگزار شد.
 
برگزاری مراسم‌طشت گذاری در آستارا
برگزاری مراسم‌طشت گذاری در آستارا
برگزاری مراسم‌طشت گذاری در آستارا
برگزاری مراسم‌طشت گذاری در آستارا
برگزاری مراسم‌طشت گذاری در آستارا
برگزاری مراسم‌طشت گذاری در آستارا
برگزاری مراسم‌طشت گذاری در آستارا
برگزاری مراسم‌طشت گذاری در آستارا
برگزاری مراسم‌طشت گذاری در آستارا
برگزاری مراسم‌طشت گذاری در آستارا
برگزاری مراسم‌طشت گذاری در آستارا
برگزاری مراسم‌طشت گذاری در آستارا
برگزاری مراسم‌طشت گذاری در آستارا
برگزاری مراسم‌طشت گذاری در آستارا
برگزاری مراسم‌طشت گذاری در آستارا
برگزاری مراسم‌طشت گذاری در آستارا
برگزاری مراسم‌طشت گذاری در آستارا
برگزاری مراسم‌طشت گذاری در آستارا
برگزاری مراسم‌طشت گذاری در آستارا
برگزاری مراسم‌طشت گذاری در آستارا
برگزاری مراسم‌طشت گذاری در آستارا
برگزاری مراسم‌طشت گذاری در آستارا
برگزاری مراسم‌طشت گذاری در آستارا
منبع : خبرگزاری مهر