کد مطلب: 179107
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۰۱
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان در هفته جهارم لیگ برتر باشگاههای کشور در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه دو بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران به پایان رسید.
 
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان در هفته چهارم لیگ برتر باشکاههای کشور با حضور بانوان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان در هفته چهارم لیگ برتر باشکاههای کشور با حضور بانوان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان در هفته چهارم لیگ برتر باشکاههای کشور با حضور بانوان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان در هفته چهارم لیگ برتر باشکاههای کشور با حضور بانوان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان در هفته چهارم لیگ برتر باشکاههای کشور با حضور بانوان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد
یحیی گلمحمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال تشویق بانوان هوادار پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران است
یحیی گلمحمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال تشویق بانوان هوادار پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران است
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان در هفته چهارم لیگ برتر باشکاههای کشور با حضور بانوان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان در هفته چهارم لیگ برتر باشکاههای کشور با حضور بانوان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان در هفته چهارم لیگ برتر باشکاههای کشور با حضور بانوان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان در هفته چهارم لیگ برتر باشکاههای کشور با حضور بانوان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان در هفته چهارم لیگ برتر باشکاههای کشور با حضور بانوان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد
دوتیم فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان در حال برگزاری تشریفات پیش مسابقه هستند
یحیی گلمحمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال استقبال از محمدرضا پرکاس سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان است
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
دیدار نیک های فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان
منبع : خبرگزاری مهر