کد مطلب: 180235
 
تاریخ انتشار : جمعه ۶ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۰
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان در هفته یازدهم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران به پایان رسید.
 
افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال استقبال از فرزاد حسین خانی سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان است
دو تیم فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان در حال انجام تشریفات پیش از دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان هستند
بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تهران در گرفتن عکس یادگاری پیش از دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان هستند
بازیکنان تیم فوتبال مس کرمان در گرفتن عکس یادگاری پیش از دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان هستند
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان در هفته یازدهم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران به پایان رسید
مهدی ترابی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از امیر حسین عسکری بازیکن تیم فوتبال مس کرمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان است
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان در هفته یازدهم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران به پایان رسید
لوکادیا مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال گفتگو با سعید صادقی در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان است
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان در هفته یازدهم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران به پایان رسید
فرزاد حسین خانی سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان حضور دارد
سعید صادقی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از سید محمد ستاری بازیکن تیم فوتبال مس کرمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان است
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان در هفته یازدهم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران به پایان رسید
لوکادیا مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از امیر حسین عسکری بازیکن تیم فوتبال مس کرمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان است
پزشکان تیم فوتبال مس کرمان در حال رفع مصدومیت حسین شهریاری دروازبان تیم فوتبال مس کرمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان هستند
حسین شهریاری دروازبان تیم فوتبال مس کرمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان حضور دارد
دانیال اسماعیلی فر بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از بازیکن تیم فوتبال مس کرمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان است
شیخ دیاباته و لوکادیا مهاجمان تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان حضور دارند
دانیال اسماعیلی فر بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از بازیکن تیم فوتبال مس کرمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان است
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان در هفته یازدهم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران به پایان رسید
شیخ دیاباته مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال زدن ضربه به سمت دروازه تیم فوتبال مس کرمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان است
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان در هفته یازدهم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران به پایان رسید
مهدی ترابی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از امیر حسین عسکری بازیکن تیم فوتبال مس کرمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان است
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان در هفته یازدهم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران به پایان رسید
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان در هفته یازدهم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران به پایان رسید
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان در هفته یازدهم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران به پایان رسید
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان در هفته یازدهم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران به پایان رسید
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان در هفته یازدهم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران به پایان رسید
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان در هفته یازدهم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران به پایان رسید
شیخ دیاباته مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال شادی پس از به ثمر رساندن گل برتری تیم خود در مقابل تیم فوتبال مس کرمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان است
شیخ دیاباته مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال شادی پس از به ثمر رساندن گل برتری تیم خود در مقابل تیم فوتبال مس کرمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان است
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان در هفته یازدهم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران به پایان رسید
لوکادیا مهاجم تیم فوتبال مس کرمان در حال زدن ضربه به سمت دروازه تیم فوتبال مس کرمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و مس کرمان است
منبع : خبرگزاری مهر