کد مطلب: 180624
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۲۸
جمعی از مسئولین فرهنگی و کادر درمان بیمارستان نمازی شیراز تولد «راستین اسلامی» کودک اراکی که در حمله تروریستی چهارم آبان ۱۴۰۱ به حرم مطهر
 
تولد راستین کودک مجروح حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) در بیمارستان
تولد راستین کودک مجروح حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) در بیمارستان
تولد راستین کودک مجروح حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) در بیمارستان
تولد راستین کودک مجروح حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) در بیمارستان
تولد راستین کودک مجروح حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) در بیمارستان
تولد راستین کودک مجروح حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) در بیمارستان
تولد راستین کودک مجروح حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) در بیمارستان
تولد راستین کودک مجروح حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) در بیمارستان
تولد راستین کودک مجروح حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) در بیمارستان
تولد راستین کودک مجروح حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) در بیمارستان
تولد راستین کودک مجروح حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) در بیمارستان
تولد راستین کودک مجروح حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) در بیمارستان
تولد راستین کودک مجروح حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) در بیمارستان
تولد راستین کودک مجروح حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) در بیمارستان
تولد راستین کودک مجروح حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) در بیمارستان
تولد راستین کودک مجروح حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) در بیمارستان
منبع : خبرگزاری مهر