کد مطلب: 180643
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۲۸
پیکر مطهر شهید«حسین یوسفی» از شهدای مدافع امنیت کشور در سنندج تشییع شد.
 
مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت در سنندج
مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت در سنندج
مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت در سنندج
مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت در سنندج
مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت در سنندج
مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت در سنندج
مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت در سنندج
مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت در سنندج
مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت در سنندج
مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت در سنندج
مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت در سنندج
مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت در سنندج
مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت در سنندج
مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت در سنندج
منبع : خبرگزاری مهر