کد مطلب: 180925
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۲۱
جشن “اجتماع بزرگ معلولان” به مناسبت روز جهانی معلولین در فرهنگ سرای شهر بیرجند برگزار شد.
 
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
اجتماع بزرگ معلولان در بیرجند
منبع : خبرگزاری مهر