کد مطلب: 181078
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۱۴
کاروان «روایت حبیب» به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی به مدت سه روز در استان کرمانشاه حضور دارد و به اجرای برنامه های متنوع خواهد پرداخت.
 
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
حضور کاروان «روایت حبیب» در کرمانشاه
منبع : خبرگزاری مهر