کد مطلب: 181159
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۳۹
پیکر مطهر یک شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس بر دستان مردم ولایت‌مدار قوچان تشییع شد.
 
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
تشییع شهید گمنام قوچان
منبع : خبرگزاری مهر