کد مطلب: 181221
 
تاریخ انتشار : شنبه ۳ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۴۷
بارش برف نقاط مختلف استان زنجان را سفید پوش کرد.
 
بارش برف در زنجان
بارش برف در زنجان
بارش برف در زنجان
بارش برف در زنجان
بارش برف در زنجان
بارش برف در زنجان
بارش برف در زنجان
بارش برف در زنجان
بارش برف در زنجان
بارش برف در زنجان
بارش برف در زنجان
بارش برف در زنجان
بارش برف در زنجان
بارش برف در زنجان
بارش برف در زنجان
بارش برف در زنجان
بارش برف در زنجان
بارش برف در زنجان
بارش برف در زنجان
بارش برف در زنجان
بارش برف در زنجان
بارش برف در زنجان
منبع : خبرگزاری مهر