کد مطلب: 181332
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ دی ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۰۹
همزمان با سومین شب دهه مقاومت، در حالی که دمای هوای کرمان ۲ درجه بالای صفر است، خیل عظیم عاشقان «سیدالشهدای مقاومت» در گلزار شهدا به زیارت فرمانده آمدند تا به این سردار آسمانی عرض ارادت کنند.
 
خیل عظیم عاشقان سردار سلیمانی در «طریق‌القاسم» برای زیارت فرمانده آسمانی
خیل عظیم عاشقان سردار سلیمانی در «طریق‌القاسم» برای زیارت فرمانده آسمانی
خیل عظیم عاشقان سردار سلیمانی در «طریق‌القاسم» برای زیارت فرمانده آسمانی
خیل عظیم عاشقان سردار سلیمانی در «طریق‌القاسم» برای زیارت فرمانده آسمانی
خیل عظیم عاشقان سردار سلیمانی در «طریق‌القاسم» برای زیارت فرمانده آسمانی
خیل عظیم عاشقان سردار سلیمانی در «طریق‌القاسم» برای زیارت فرمانده آسمانی
خیل عظیم عاشقان سردار سلیمانی در «طریق‌القاسم» برای زیارت فرمانده آسمانی
خیل عظیم عاشقان سردار سلیمانی در «طریق‌القاسم» برای زیارت فرمانده آسمانی
خیل عظیم عاشقان سردار سلیمانی در «طریق‌القاسم» برای زیارت فرمانده آسمانی
خیل عظیم عاشقان سردار سلیمانی در «طریق‌القاسم» برای زیارت فرمانده آسمانی
خیل عظیم عاشقان سردار سلیمانی در «طریق‌القاسم» برای زیارت فرمانده آسمانی
خیل عظیم عاشقان سردار سلیمانی در «طریق‌القاسم» برای زیارت فرمانده آسمانی
خیل عظیم عاشقان سردار سلیمانی در «طریق‌القاسم» برای زیارت فرمانده آسمانی
خیل عظیم عاشقان سردار سلیمانی در «طریق‌القاسم» برای زیارت فرمانده آسمانی
خیل عظیم عاشقان سردار سلیمانی در «طریق‌القاسم» برای زیارت فرمانده آسمانی
منبع : خبرگزاری مهر