کد مطلب: 181498
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۳
با شروع فصل زمستان و کاهش دما از صبح امروز بارش شدید برف در شهر اردبیل آغاز شده و جلوه زیبایی به این شهر بخشید.
 
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
اردبیل سفید پوش شد
منبع : خبرگزاری مهر