کد مطلب: 181649
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۱۷
مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد شامگاه امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‏‏‏ ‏، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جمعی از نویسندگان و اصحاب قلم و با تقدیر و با معرفی برگزیدگان این جایزه ادبی در تالار وحدت برگزار شد.
 
در ابتدای این مراسم مدعوین در حال ادای احترام به سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند
یاسر احمدوند معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد حضور دارد
جواد محقق شاعر و نویسندهٔ در مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد حضور دارد
مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد شامگاه امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‏‏‏ ‏، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جمعی از نویسندگان و اصحاب قلم و با تقدیر و با معرفی برگزیدگان این جایزه ادبی در تالار وحدت برگزار شد
سعید علامیان نویسنده کتاب «حاج قاسمی که من می‌شناسم» در مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد حضور دارد
مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد شامگاه امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‏‏‏ ‏، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جمعی از نویسندگان و اصحاب قلم و با تقدیر و با معرفی برگزیدگان این جایزه ادبی در تالار وحدت برگزار شد
علی رمضانی، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در حال سخنرانی در مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد است
مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد شامگاه امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‏‏‏ ‏، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جمعی از نویسندگان و اصحاب قلم و با تقدیر و با معرفی برگزیدگان این جایزه ادبی در تالار وحدت برگزار شد
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‏‏‏ ‏، و غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد حضور دارند
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد حضور دارد
مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد شامگاه امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‏‏‏ ‏، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جمعی از نویسندگان و اصحاب قلم و با تقدیر و با معرفی برگزیدگان این جایزه ادبی در تالار وحدت برگزار شد
مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد شامگاه امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‏‏‏ ‏، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جمعی از نویسندگان و اصحاب قلم و با تقدیر و با معرفی برگزیدگان این جایزه ادبی در تالار وحدت برگزار شد
مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد شامگاه امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‏‏‏ ‏، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جمعی از نویسندگان و اصحاب قلم و با تقدیر و با معرفی برگزیدگان این جایزه ادبی در تالار وحدت برگزار شد
مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد شامگاه امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‏‏‏ ‏، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جمعی از نویسندگان و اصحاب قلم و با تقدیر و با معرفی برگزیدگان این جایزه ادبی در تالار وحدت برگزار شد
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و پدر شهید آرمان علی وردی در مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد حضور دارند
سعید علامیان نویسنده کتاب «حاج قاسمی که من می‌شناسم» در مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد برگزیده بخش بخش ویژه شهید سردار حاج قاسم سلیمانی شد
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال تقدیر از پدر شهید آرمان علی وردی در مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد است
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال تقدیر از پدر شهید آرمان علی وردی در مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد است
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال تقدیر از پدر شهید آرمان علی وردی در مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد است
مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد شامگاه امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‏‏‏ ‏، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جمعی از نویسندگان و اصحاب قلم و با تقدیر و با معرفی برگزیدگان این جایزه ادبی در تالار وحدت برگزار شد
مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد شامگاه امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‏‏‏ ‏، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جمعی از نویسندگان و اصحاب قلم و با تقدیر و با معرفی برگزیدگان این جایزه ادبی در تالار وحدت برگزار شد
مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد شامگاه امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‏‏‏ ‏، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جمعی از نویسندگان و اصحاب قلم و با تقدیر و با معرفی برگزیدگان این جایزه ادبی در تالار وحدت برگزار شد
مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد شامگاه امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‏‏‏ ‏، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جمعی از نویسندگان و اصحاب قلم و با تقدیر و با معرفی برگزیدگان این جایزه ادبی در تالار وحدت برگزار شد
مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد شامگاه امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‏‏‏ ‏، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جمعی از نویسندگان و اصحاب قلم و با تقدیر و با معرفی برگزیدگان این جایزه ادبی در تالار وحدت برگزار شد
مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد شامگاه امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‏‏‏ ‏، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جمعی از نویسندگان و اصحاب قلم و با تقدیر و با معرفی برگزیدگان این جایزه ادبی در تالار وحدت برگزار شد
مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد شامگاه امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‏‏‏ ‏، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جمعی از نویسندگان و اصحاب قلم و با تقدیر و با معرفی برگزیدگان این جایزه ادبی در تالار وحدت برگزار شد
غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حال سخنرانی در مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد است
مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد شامگاه امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‏‏‏ ‏، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جمعی از نویسندگان و اصحاب قلم و با تقدیر و با معرفی برگزیدگان این جایزه ادبی در تالار وحدت برگزار شد
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال سخنرانی در مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد است
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال سخنرانی در مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد است
مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد شامگاه امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‏‏‏ ‏، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جمعی از نویسندگان و اصحاب قلم و با تقدیر و با معرفی برگزیدگان این جایزه ادبی در تالار وحدت برگزار شد
مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد شامگاه امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‏‏‏ ‏، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جمعی از نویسندگان و اصحاب قلم و با تقدیر و با معرفی برگزیدگان این جایزه ادبی در تالار وحدت برگزار شد
مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد شامگاه امروز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‏‏‏ ‏، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جمعی از نویسندگان و اصحاب قلم و با تقدیر و با معرفی برگزیدگان این جایزه ادبی در تالار وحدت برگزار شد
منبع : خبرگزاری مهر