کد مطلب: 181732
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز شنبه یکم بهمن ماه ۱۴۰۱ با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شد.
 
هنرمندان تئاتر در حال اجرای تئاتر خیابانی در حاشیه مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر هستند
هنرمندان تئاتر در حال اجرای تئاتر خیابانی در حاشیه مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر هستند
مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شد
محمد یعقوبی کارگردان تئاتر در چهل و یکمین مراسم جشنواره تئاتر فجر حضور دارد
مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شد
مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شد
مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شد
مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شد
مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شد
مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شد
مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شد
مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شد
مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شد
مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شد
محمود سالاری معاون هنری وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در حال سخنرانی در مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر است
افتتاحیه چهل و یکمین جشمراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شدنواره تئاتر فجر
مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شد
مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شد
مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شد
مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شد
مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شد
مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شد
افتتاحیه چمراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شدهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر
مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شد
یکی از برگزیدگان چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر جایزه خود را تقدیم به زنان ایران زمین کرد
افتتاحیه چهل و یکمینمراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شد جشنواره تئاتر فجر
مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شد
مراسم افتتاحیه چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر بعدازظهر امروز با برگزاری دو بزرگداشت و معرفی برگزیدگان سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و رادیو نمایش برگزار شد
منبع : خبرگزاری مهر