کد مطلب: 182012
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۵۸
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ با اکران فیلم‌های استاد و شماره ۱۰ در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.
 
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
نخستین روز از چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
منبع : خبرگزاری مهر