کد مطلب: 182359
 
تاریخ انتشار : جمعه ۵ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۱
همزمان با اعیاد شعبانیه جشن بزرگ میلاد امام حسین (ع) به همت هیئت مسلم بن عقیل و با سخنرانی دکتر محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و با حضور دلدادگان و عاشقان امام حسین (ع) در شهر کرمانشاه برگزار شد.
 
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
جشن بزرگ ولادت امام حسین(ع) در کرمانشاه
منبع : خبرگزاری مهر