کد مطلب: 182441
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۸
نوروز عید باستانی ایرانیان، سرشار از سنت‌های زیبا، دوست داشتنی و مفید است. خانه تکانی در آستانه نوروز یکی از این سنت‌هاست که نه تنها تازگی و طراوت را به خانه می‌آورد که تازگی نوروزی را به روح و جان اهالی خانه هم تزریق می‌کند.
 
جامع تکانی در کنار خانه تکانی
جامع تکانی در کنار خانه تکانی
جامع تکانی در کنار خانه تکانی
جامع تکانی در کنار خانه تکانی
جامع تکانی در کنار خانه تکانی
جامع تکانی در کنار خانه تکانی
جامع تکانی در کنار خانه تکانی
جامع تکانی در کنار خانه تکانی
جامع تکانی در کنار خانه تکانی
جامع تکانی در کنار خانه تکانی
جامع تکانی در کنار خانه تکانی
جامع تکانی در کنار خانه تکانی
جامع تکانی در کنار خانه تکانی
جامع تکانی در کنار خانه تکانی
جامع تکانی در کنار خانه تکانی
جامع تکانی در کنار خانه تکانی
جامع تکانی در کنار خانه تکانی
جامع تکانی در کنار خانه تکانی
جامع تکانی در کنار خانه تکانی
جامع تکانی در کنار خانه تکانی
جامع تکانی در کنار خانه تکانی
جامع تکانی در کنار خانه تکانی
جامع تکانی در کنار خانه تکانی
منبع : خبرگزاری مهر