کد مطلب: 182505
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۱۶
آئین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران، در آستانه ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی (
 
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
آیین جاروکشی خادمان مسجد مقدس جمکران
منبع : خبرگزاری مهر