کد مطلب: 182660
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
مسابقه چندجانبه موتور کراس به میزبانی استان سمنان در روز جمعه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.
 
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
مسابقه موتور کراس در سمنان
منبع : خبرگزاری مهر