کد مطلب: 182710
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۰۷
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر باشگاههای کشور در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال سپاهان اصفهان به پایان رسید.
 
یحیی گلمحمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال استقبال از خوزه مورایس سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان پیش از شروع دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان است
بازیکنان تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حال گرفتن عکس یادگاری پیش از دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان هستند
دو تیم سپاهان اصفهان و پرسپوایس تهران در حال انجام تشریفات پیش از آغاز دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان هستند
بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال گرفتن عکس یادگاری پیش از دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان هستند
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر باشگاههای کشور در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال سپاهان اصفهان به پایان رسید
فرشاد فرجی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از سید محمد کریمی در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان است
پیام حیدی داور مسابقه در حال تذکر دادن به رامین رضاییان بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان است
دانیال اسماعیلی فر بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از بازیکنان تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان است
امید عالیشاه بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال دریافت توپ از میلاد زکی پور بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان است
علی نعمتی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال درگیری با شهریار مغانلو بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان برای دریافت توپ در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان است
پیام نیازمند در ازبان تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان حضور دارد
بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال درگیری با شهریار مغانلو بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان است
امید نور افکن و میلاد زکی پور بازیکنان تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حال اعتراض به تصمیم پیام حیدی داور مسابقه در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان هستند
امید نور افکن و میلاد زکی پور بازیکنان تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حال اعتراض به تصمیم پیام حیدی داور مسابقه در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان هستند
خوزه موایس سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حال اعتراض به تصمیم پیام حیدری داور دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان است
وحید امیری بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان حضور دارد
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر باشگاههای کشور در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال سپاهان اصفهان به پایان رسید
امید نور افکن بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حال دریافت توپ از کما کامیابی نیا بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان است
محمد عمری بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از کاپیتان تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان است
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر باشگاههای کشور در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال سپاهان اصفهان به پایان رسید
خوزه موایس سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حال اعتراض به تصمیم پیام حیدری داور دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان است
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر باشگاههای کشور در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال سپاهان اصفهان به پایان رسید
محمد عمری بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از نیلسون باربوسا فیالهو بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان است
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر باشگاههای کشور در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال سپاهان اصفهان به پایان رسید
پیام حیدری داور مسابقه در حال دادن کارت زرزد به پریرا بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان است
مرتضی پورعلی گنجی مدافع تیم فوتبال پرسپولیس تهران که در حین مسابقه دچار مصدومیت شد در حال انتقال به بیمارستان توسط آمبولانس در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان است
محمد دانشگر مدافع تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حال صحبت با هم تیمی خود میلاد زکی پور دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان است
عیسی آل کثیر مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال آماده شدن برای ورود به زمین مسابقه در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان است
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر باشگاههای کشور در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال سپاهان اصفهان به پایان رسید
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر باشگاههای کشور در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال سپاهان اصفهان به پایان رسید
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر باشگاههای کشور در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال سپاهان اصفهان به پایان رسید
عیسی آل کثیر مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از نیلسون باربوسا مدافع تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان است
مسعود ریگی بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حال دور کردن توپ از مهدی ترابی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان است
یحیی گلمحمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهراندر دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان حضور دارد
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر باشگاههای کشور در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال سپاهان اصفهان به پایان رسید
مسعود ریگی بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حال دور کردن توپ از مهدی ترابی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان است
کریم باقری مربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال راهنمایی بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان است
عیسی آل کثیر مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان حضور دارد
یحیی گلمحمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهراندر دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان حضور دارد
محمد عمری بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران که دچار مصدومیت شده به نیمکت تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان انتقال پیدا میکند
محمد دانشگر بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حال دور کردن توپ از مقابل عیسی آل کثیر مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان است
سروش رفیعی و مهدی عبدی بازیکنان دخیره تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال تماشای دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان از کنار زمین مسابقه هستند
سید محمد کریمی بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حال شادی پس از به ثمر رساندن گل برتری تیم خود در مقابل تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان است
سید محمد کریمی بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حال شادی پس از به ثمر رساندن گل برتری تیم خود در مقابل تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان است
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر باشگاههای کشور در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال سپاهان اصفهان به پایان رسید
منبع : خبرگزاری مهر